Обекти на кадастъра ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

Законът определя дейностите по регистрация на недвижимите имоти. Не се регистрират инфраструктурни обекти. За разлика от много други европейски законодателства в България могат да се регистрират самостоятелни обекти (независими части)в сграда.

1/ Поземлен имот (ПИ) - Присъстват в кадастъра с границите си (наредени двойки координати, показващи край на територия, върху която има определени права) и с върховете на имота (характерни точки от границата, определени от геодезическата координатна система и означени материално). Границата е част от ограничителния контур.

2/ Сграда(С) – сграда от основното застрояване, както и постройка от допълващото застрояване, включително груб строеж; в смисъл на кадастър имат надземна и подземна част. Не може да се определи собственост на сградата, ако тя е разделена на самостоятелни обекти в сградата (СОС). Определя се в кадастара, когато е неделима собственост (без СОС). Не и съоръжения на техническата инфраструктура, включително гаражи, но не и паркоместа. Отбелязани в К с границите си и върховете. В кадастъра се отбелязват само надземните части, които се намират по-ниско от 140 см от земната повърхност.

3/ Самостоятелен обект в сграда (СОС) - СОС е етаж или част от етаж в сграда. Въвеждат се в кадастъра от архитектурни чертежи и разпределения (неефективен метод поради възможни промени в изпълненията). Отбелязани с линия, която НЕ Е получена при геодезическо измерване. За площта на самостоятелния обект в сградата (СОС), данни се взимат от акта за собственост и не се гарантират от кадастъра.

При загуба на имот от морето – той се възвръща само ако е със застраховка.

 

 

Информация е използвана от:
ЗКИР
web.uni-plovdiv.bg